Grøn didaktik

To undervisere sendt i marken

FVGH har sendt to lærere på efteruddannelse i Bæredygtighed og grøn omstilling på Københavns Universitets Green Solutions Centre. Men hvorfor noget så forskelligt som en geografilærer og en dansk-/retoriklærer? Fordi klima- og miljøkrisen kræver en tværfaglighed, hvor alle gymnasiets fag tager stilling og ansvar med deres faglige didaktik. 

De skal forhåbentlig inspirere skolen til endnu mere “grøn didaktik”. 

/NHD & JO