Studieretningsforældremøde for 1.g

Kl 19:00

Mød klassens lærere og studievejleder.